Complexul Multifuncțional „Sf. Andrei” Sector 5
O alternativă în creşterea calităţii vieţii
Complexul Multifuncțional „Sf. Andrei” Sector 5
O alternativă în creşterea calităţii vieţii
previous arrow
next arrow
Slider

INTREBARI FRECVENTE

1. Ce acte doveditoare sunt necesare în vederea încadrării conform criteriilor de reducere ?

ACTE DOVEDITOARE NECESARE ÎN VEDEREA ÎNCADRĂRII CONFORM CRITERIILOR DE REDUCERE

Pentru Cerere minori (dosarul necesar)

 1. Cerere tip (original);
 2. Certificat de naștere (copie);
 3. Carte de identitate – pentru copii peste 14 ani (copie);
 4. Carte de identitate / buletin de identitate / carte de identitate provizorie a părintelui / tutorelui / reprezentantului legal care reprezintă copilul (copie);
 5. Hotărâre definitivă de încuviințare a adopției / de încredințarde sau plasament familial – dacă este cazul (copie);
 6. Hotărârea judecătorească privind stabilirea domiciliului minorului, în cazul soților despărțiți în fapt sau divorțați sau în cazul persoanelor care au copii rezultați din relații de concubinaj și recunoscuți – dacă este cazul (copie);
 7. Notă de informare cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal – GDPR (original).

Pentru Cerere majori (dosarul necesar)

 1. Cerere tip (original);
 2. Carte de identitate / buletin de identitate / carte de identitate provizorie (copie);
 3. Certificat de căsătorie (copie);
 4. Talon/cupon de pensie sau Adeverință de salariu (dupa caz)
 5. Adeverință de venit emisă de ANAF Sector 5, pentru toți membrii majori ai familiei declarate de solicitant (original);
 6. Declarație pe proprie răspundere din partea fiecărui membru major al familiei că nu are alte venituri în cazul în care adeverința de venit emisă de ANAF nu menționează nici un venit (original);
 7. Certificat de atestare fiscală emis de DITL Sector 5 – pentru atestarea faptului că solicitantul și-a îndeplinit toate obligațiile de plată ale contribuabilului (original);
 8. Certificatele de naștere ale tuturor copiilor aflați în întreținere (copie);
 9. Notă de informare cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal – GDPR (original).

2. Care sunt criteriile de acordare a reducerilor și tarifele aferente pachetelor de servicii medicale oferite de Complexului Multifuncțional Sf. Andrei?

CRITERIILE DE ACORDARE A REDUCERILOR, AFERENTE PACHETELOR DE SERVICII MEDICALE OFERITE DE DE STOMATOLOGIE A COMPLEXULUI

MULTIFUNCȚIONAL SF. ANDREI SUNT:

Copiii care locuiesc în Sectorul 5, beneficiază de gratuitate!

Persoanele care au domiciliul/reședința pe raza Sectorului 5 și au un venit lunar net pe membru de familie:

 • Mai mic de 950 lei lunar beneficiază de GRATUITATE pentru serviciile medicale oferite, în limita plafonului de 1.500 lei/an;
 • Între 951 lei - 1.500 lei beneficiază de 50% reducere din prețul serviciilor medicale, in limita plafonului de 1.500 lei/an;
 • Mai mare de 1.501 lei, vor achita integral prețul serviciilor medicale.