Complexul Multifuncțional „Sf. Andrei” Sector 5
O alternativă în creşterea calităţii vieţii
Complexul Multifuncțional „Sf. Andrei” Sector 5
O alternativă în creşterea calităţii vieţii
previous arrow
next arrow
Slider

GDPR

INFORMARE PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL PRIN MIJLOACE DE SUPRAVEGHERE ȘI ÎNREGISTRARE VIDEO / FOTO

(activitate cotidiană și în cadrul evenimentelor)

 

Complexul Multifuncțional Sfântul Andrei, cu sediul în incinta Liberty Center Mall (str: Progresului 151-171, et. 1,

sector 5, București), prelucrează imaginea dumneavoastră, prin mijloace de supraveghere video. Prelucrarea imaginii dumneavoastră prin mijloace de supraveghere video se realizează pentru îndeplinirea obligațiilor legale și pentru interesul legitim al Complexului Multifuncțional Sfântul Andrei de a asigura paza obiectivelor, bunurilor și valorilor precum și pentru asigurarea protecției persoanelor. O încetare a supravegherii video ar echivala cu o încălcare a prevederilor legale de către Complexului Multifuncțional Sfântul Andrei.

Astfel, în cazul în care nu doriți să intrați în zonele supravegheate video, vă respectam decizia, dar nu vom putea opri sistemele de supraveghere video.

 

Este posibil ca fotografiile și înregistrările video să fie transmise și către presa și publicații jurnalistice, pot fi incluse în materiale de promovare a activităților cu specific medical asigurate de instituție și pot fi, de asemenea, publicate pe site-ul Complexului Multifuncțional Sfântul Andrei, ceea ce înseamnă că imaginile sunt transferabile și în afara UE.

Aceste prelucrări de date (foto și video) au ca temei legal; „îndeplinirea unei sarcini care servește unui interes public sau care rezultă din exercitarea autorității publice cu care este investit operatorul

 

Astfel, prezenta nota de informare se refera și la calitatea dumneavoastră de participanți la evenimente organizate de instituție în cadrul cărora aceasta dorește să preia, cu acordul dumneavoastră, imagini, respectiv fotografii sau înregistrări audio-video ale participanților. In aceste situații, instituția prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal în următoarele scopuri, pe baza temeiurilor legale indicate. Realizarea de fotografii și înregistrări audio-video ale participanților la evenimentele organizate de instituție, în locurile semnalizate corespunzător (prin postarea unui afiș/panou sau alta semnalizare vizibila care să anunțe participanții că în locația respectiva se realizează asemenea preluări de imagini/înregistrări). Înregistrările vor fi utilizate în scopul gestionarii activităților de promovare a serviciilor medicale sociale conform Regulamentul de Organizare și Funcționare al instituției, prin intermediul rețelelor de socializare administrate de instituție sau persoanele delegate de aceasta sau prin alte canale media utilizate de instituție în vederea promovării evenimentului, respectiv a promovării serviciilor medicale sociale (Tv, Radio, Online).

Astfel, participarea dumneavoastră la activitățile evenimentului presupune acordul dumneavoastră cu activitățile de prelucrare a datelor cu caracter personal menționate mai sus.

 

Înregistrările video rezultate din supravegherea video sunt stocate pe durata necesara atingerii scopurilor de prelucrare menționate mai sus, dar nu mai mult de 30 de zile din momentul colectării acestora. In situații excepționale, înregistrările video pot fi stocate pe o alta durata necesara pentru apărarea drepturilor Complexului Multifuncțional Sfântul Andrei în fata justiției sau pentru a răspunde solicitărilor primite din partea autorităților publice.

 

Activitățile de prelucrare a înregistrărilor video și foto din cadrul evenimentelor și detaliate mai sus vor necesita stocarea datelor cu caracter personal pentru o durata de aproximativ 3 ani de la data comunicării publice a datelor, precum și pentru perioada necesara pentru protejarea drepturilor instituției, inclusiv termenele prevăzute de legislația fiscala și contabila. Odată ce perioada de prelucrare indicată mai sus expiră, iar instituția nu mai are motive legale sau legitime de a va prelucra datele cu caracter personal, datele vor fi șterse în conformitate cu procedurile acesteia, care pot implica arhivarea, anonimizarea sau distrugerea acestora.

 

Datele cu caracter personal la care se face referire în prezenta nu sunt supuse unor procese decizionale automatizate, inclusiv crearea de profiluri. Instituția vă informează prin prezenta că evaluează și actualizează constant masurile de securitate implementate pentru a asigura o prelucrare a datelor cu caracter personal în condiții de siguranța și securitate.

 

În contextul îndeplinirii scopurilor de prelucrare, Complexul Multifuncțional Sfântul Andrei poate dezvălui datele colectate către împuterniciții săi sau către alți parteneri contractuali, către afiliații săi ori către autoritățile publice centrale / locale. In cazuri excepționale, Complexul Multifuncțional Sfântul Andrei poate transfera unele date către destinatari situați în Uniunea Europeana.

 

În legătură cu aceasta prelucrare de date, aveți dreptul de a solicita accesul la datele dumneavoastră cu caracter personal, rectificarea sau ștergerea acestora sau restricționarea prelucrării, dreptul de a vă opune prelucrării în limitele și condițiile prevăzute de lege, precum și dreptul la portabilitatea datelor. In plus, aveți dreptul de a depune plângeri la Autoritatea Națională de Supraveghere a Datelor cu Caracter Personal.

 

Informare cu privire la

prelucrarea datelor cu caracter personal ale pacientului

 

 

1. Centrul Multifunctional Sfantul Andrei, în calitate de Operator, cu sediul în incinta Liberty Center Mall (str: Progresului 151-171, etajul 1, sector 5, București), CIF 39558429, telefon 021.314.43.18, email: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

2. Obiectul și scopul prelucrarii datelor cu caracter personal

2.1 Obiectul prelucrarii datelor cu caracter personal priveste transferul

Fizic

Electronic securizat (mail)

de la persoana vizata / pacient la operator a datelor cu caracter personal și prelucrarea necesara furnizarii serviciilor specifice centrului multifunctional de servicii pentru educatie și sanatate, cu scopul de a sprijini persoanele aflate în nevoi pentru depasirea situatiilor de dificultate ale acestora, pentru prevenirea și combaterea riscului de excluziune sociala ale acestora: preventie și profilaxie pentru sanatatea populatiei Sectorului 5 prin: facilitarea accesului populatiei, în special al populatiei apartinand grupurilor vulnerabile la servicii de sanatate și sociale, dezvoltarea programelor de interventie pentru sanatate, adaptate nevoilor comunitatii, educarea comunitatii pentru sanatate, promovarea unor atitudinii și comportamente ale unui stil de viata sanatos, furnizarea de bune practici și deprinderi pentru o viata sanatoasa, dezvoltarea de programe de informare și educare a populatiei Sectorului 5 Bucuresti și a serviciilor conexe acestora.

Centrul Multifunctional Sfantul Andrei prelucreaza urmatoarele tipuri de date cu caracter personal: nume, prenume, cod numeric personal, numar de telefon, adresa și orice informatie despre localizare, informatii cu privire la identificatorii online, adresa de email, profesia, istoric medical, analize medicale, diagnostic, fotografiere în scop diagnostic, stiințific și tratament, plan de tratament sau orice data personala cu privire la sanatatea dvs; alte date cu caracter fiscal în vederea furnizarii serviciilor.

2.3 Datele personale mentionate mai sus sunt colectate, stocate și prelucrate în scopul indeplinirii obligatiilor specifice furnizarii serviciilor Centrul Multifunctional Sfantul Andrei în urmatoarele unitati medicale: □ stomatologie □ laborator imagistica □ nutritie □ laborator analize medicale □ oftalmologie □ dermatologie □ balneofiziokinetoterapie □ registratura □ contabilitate

3. Durata prelucrarii datelor cu caracter personal

Durata pastrarii datelor este reglementata conform prevederilor legale aplicabile și în cazurile în care nu sunt specificate termene legale se vor pastra datele pana la retragerea consimtamantului de prelucare acordat.

4. Unde sunt transmise datele cu caracter personal

Datele personale colectate sunt destinate utilizarii de catre operator în scopurile precizate și daca este cazul, sunt transmise urmatorilor destinatari: institutii ale statului în cazul în care exista un interes legitim, terti implicati în procesul de furnizare a serviciilor specifice administratiei publice locale.

5. Obligatiile operatorului

5.1. Operatorul se obliga sa prelucreze datele cu caracter personal cu buna-credinta și sa stocheze datele cu caracter personal intr-o forma care sa permita identificarea persoanelor vizate strict pe durata necesara realizarii scopurilor în care datele sunt colectate și în care vor fi ulterior prelucrate.

5.2.Obligatiile operatorului cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal sunt mentionate în politica privind securitatea datelor personale publicate pe site-ul autoritatii publice locale sau poate fi consultata la sediul institutiei.

6. Drepturile persoanei vizate

Persoana vizata:
- are dreptul de a fi informat cu privire la datele tale cu caracter personal pe care operatorul le detine;

- are dreptul de acces și de interventie asupra datelor cu caracter personal furnizate;

- are dreptul de a i se oferi un raport privind informatiilor personale pe care le detinem;

- are dreptul de a modifica modul în care vă contactam (exceptie caile legal stipulate);

- are dreptul sa corecteze erorile din informatiile personale;

- are dreptul de a solicita stergerea sau actualizarea datelor incomplete, incorecte sau care nu mai sunt de actualitate;

- are dreptul sa actualizeze informatiile personale în functie de necesitati;

- are dreptul, pentru motive intemeiate și legitime, de a se opune anumitor prelucrari de date personale, cu exceptia cazurilor în care exista dispozitii legale contrare sau operatorul nu poate oferi serviciile solicitate în lipsa respectivelor date;

- are dreptul de a vă retrage oricand acest consimtamant

7. Dispozitii finale

Detalii privin modul de interpelare și efectuare de sesizari catre operator și catre Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal gasiti în „Politica privind securitatea datelor cu caracter personal” publicata pe site-ul autoritatii publice locale sau la sediul institutiei. Politica este actualizata periodic.

 

Persoanele care apelează în vederea unei programari sau pentru orice altă informație și sunt implicate date de identificare, își dau acordul cu privire la prelucrarea datelor personale în scopul îndeplinirii cerințelor care fac obiectul apelului telefonic.

 

 

Monitorizarea respectării cerințelor legale în acest domeniu este asigurata inclusiv de către responsabilul cu protecția datelor desemnat în cadrul Complexului Multifuncțional Sfântul Andrei, având următoarele date de contact:

email: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea., Tel: Tel. 021 314.43.18/1162

 

Pentru orice întrebări suplimentare cu privire la modul în care datele cu caracter personal sunt prelucrate, inclusiv pentru exercitarea drepturilor dumneavoastră, vă puteți adresa la următoarea adresa de contact:

 

Complexul Multifuncțional Sfântul Andrei

Adresa: Str: Progresului 151-171, etajul 1, sector 5, București

Mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Tel: Tel. 021 314.43.18/1162